Christine Gaoa, Deep thoughts, Environment, Uncategorized

Kalikasan: Yamang ‘di Batid

Dahilan sa patuloy na pagbabago sa aspetong teknolohiya ng ating bansa, iba’t-ibang isyu at problema tungkol sa pagkasira ng ating kapaligiran ang nagsulputan. Nandiyan ang mga makabagong paraan ng paghahanap-buhay gamit ang mga makabagong teknolohiya. Mga makabagong teknolohiya na siya ring nagdudulot ng polusyon sa mga tubig, lupa at hangin.

Nakakalungkot mang isipin ngunit kung ating pagmamasdan ay isang ganap na pagbabago ang bumabalot sa mundo at sa ating napakagandang kalikasan, at ang katotohanang ito’y ‘di lingid sa ating kaalaman. At ang katotohanang isa tayo sa mga saksi, saksing nagbubulagbulagan sa kasalakuyang narararanasan ng Inang Kalikasan. Tao ang nagiging dahilan ng unti-unting pagkasira ng ating kapaligiran.

Ang pagkawasak ng kagubatan, kabundukan, mga ilog at karagatan ay nagresulta na sa isang krisis sa kalikasan na lalong nagpapahirap at nagiging banta sa paghirap ng mga mamamayan.

Makiisa tayo sa pagrereserba ng ating kaligiran, ang konsekwensiya ng ating maling gawain ay hindi natin matatakasan hangga’t hindi tayo nakiisa sa pagaalaga at pagpapanatili ng malinis at luntiang paligid. Hindi ba’t mas masarap samyuhin ang malinis na hangin kaysa sa maitim na usok mula sa ating magagarang sasakyan? O kaya’y uminom ng malinis at libreng tubig?

Tayo ang sumisira sa ating kayamanan. Kung sinisira natin ang ating kalikasan para na rin nating sinisira ang ating kinabukasan, darating ang panahon na tayo ay magsisisi, ang pagkaisra ng ating kalikasan ay dahilan kung bakit tayo ngayon nakakaranas ng maraming problema tulad ng napakainit na panahon, pabago-bago ang klima at marami pang iba. Ang mga problemang ito ay ganti ng kalikasan sa pagsira natin sa kapaligiran.

Ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman ngunit tayo mismo ang sumisira sa ating buhay. Bakit? Dahil ang kapaligiran ang siyang nagsisilbi at nagbibigay sa atin ng buhay, kaya huwag nating abusuhin datapwa’t alagaan at pagyamanin na lamang ito upang magamit pa ng ating mga susunod na henerasyon.

Unti- unti na nating nararamdaman ang mga epekto ng ating pang-aabuso sa inang kalikasan. Huwag na natin hintayin na umabot pa sa puntong kailangan natin mawalan ng kapamilya.

Buhay at kapaligiran ang nakakasalalay, makialam tayo bago pa mahuli ang lahat!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s